Konferensen Hållbart Samhälle

När: Fredag 9 november kl. 08.00–16.00
Var: Malmömässan i Hyllie (Malmö)
Pris: 2 900 kr/deltagare (exkl. moms)

Det här är konferensen som fokuserar på ett hållbart samhälle och den praktiska tillämpningen av Agenda 2030 för offentlig sektor, kommunala bolag och andra verksamheter.

Under dagen möter du bland andra:
– SKL
– Svenska FN-förbundet
– UNDP
– Agenda 2030-delegationen

Hur väl vi lyckas ställa om våra samhällen till långsiktigt hållbara system kommer att avgöra vår framtid, i Sverige och i världen. Hållbarhet är en nödvändig aspekt inom de flesta samhällsområden, inte bara för miljö och klimat, utan också i frågor som rör samhällsstruktur, demokrati, fattigdom, fred, för att nämna några. Det är därför Agenda 2030 tagits fram av FN och myndigheter, kommuner, företag och organisationer arbetar nu alltmer för att applicera de 17 mål som Agenda 2030 består av i sina egna verksamheter. Det är inget lätt jobb och därför behövs samarbete och mötesplatser, där olika aktörer kan dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Hållbart Samhälle har tagits fram just för att uppfylla det behovet.

Den här konferensdagen riktar sig till den offentliga sektorn, kommunala bolag och andra verksamheter. Vi inleder förmiddagen med gemensamma samlingar och panelsamtal som utgår från det nationella perspektivet, men också berör hur aktörer kan arbeta med målen i ett regionalt och lokalt perspektiv. Eftermiddagen är fylld med aktuella och intressanta workshops och dagen avslutas med en inspirerande föreläsning.

I konferensavgiften på 2 900 kr ingår deltagande i samtliga sessioner samt lunch och kaffe under dagen.

 

Jag är en siffra att räkna med!’ är en kampanjfilm för Globala målen som tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Gå in på www.globalamålen.se och lär dig mer om målen och #BliMålmedveten!”