Leva med psykisk ohälsa

Datum: Torsdag 4 oktober 2018
Tid: 
13.00–16.00
Plats: 
Biograf Spegeln, Uppsala
Pris: 
695 kr (exkl. moms)

Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet och ordförande i Psykiatrifonden, är med sina 290 publikationer och 17 000 citeringar en av Europas ledande experter inom psykiatriska och metabola sjukdomar.

Under detta seminarium kommer han att berätta om den spännande forskningen inom psykisk ohälsa, visa hur attityderna förändrats och sätta fingret på vad vi kan göra för att samhället ska bli bättre på att hantera och ta hand om personer med psykisk ohälsa.

Martin Schalling kommer att ge svar på frågorna:
– Vad påverkar vår inställning till psykisk ohälsa?
– Vad vet vi om psykisk ohälsa?
– Vad har vi idag för behandlingar?
– Vad behövs för att få bättre psykisk hälsa imorgon?
– Vilka behandlingar kan vi se fram emot?

Boka din biljett här